top of page

"Du trenger bare deg selv" - eller?

En av de store selvutviklingsmytene.


Et av utsagnene innen selvutvikling og spirituelle miljøer som gir meg mest indre kløe, er følgende; “du trenger bare deg selv. Andre mennesker er en bonus”. Budskapet er at du skal lære å like deg selv først, at du har alt du trenger i deg selv, og at du skal være på et sted av komplett tilfredshet og selvforsynthet med deg selv. Og deretter kan du velge relasjoner, men det skal ikke komme fra et sted av “neediness”, andre mennesker skal kun være en bonus i et liv hvor du allerede er komplett og fylt opp og hel i deg selv.


Den mest destruktive formen for dette budskapet er tanken “jeg må bare fikse meg selv mer, bli bedre, heale mer, jobbe mer med meg selv, og først da er jeg verdig og god nok for nære og dype relasjoner. Inntill da trenger jeg bare meg selv”.


Dette høres kanskje rett ut fordi det er en viss sannhet i at vi må starte med oss selv. Hvem vi er og hvordan vi har det, både alene og i relasjoner, preges åpenbart i svært stor grad av hvordan vi tar vare på oss selv, om vi velger å utvikle oss eller ikke, osv. Men….. Dersom vi isolererer oss fra andre er det nærmest ingen speilinger som reflekterer tilbake til oss hvem vi er. Og det vil også innebære at vi lever under en idé om at vi selv skal kunne imøtekomme alle våre egne behov, når det egentlig er dypt menneskelig å trenge andre for å ha et godt liv.
Dessuten; jeg mener at vi mennesker ikke er skapt for å skulle klare oss helt alene. Det er okei å trenge andre mennesker fordi vi er ment til å være sammen! Vi er ment å dele på hverandres ressurser og egenskaper, vi er ment å ha noen tilgjengelig for oss når vi trenger støtte (uten at det betyr at vi er needy); vi er ment til å komme sammen for å på den måten bidra til noe mer.


Vi er relasjonelle skapninger. Nærhet, støtte, samtaler, latter, hjelp, å eksistere sammen i stillhet, diskusjoner, intimitet, å dele på ansvar og oppgaver, osv. Dette, og mer, er det vi får fra å være i sunne og gode relasjoner. Det beriker oss, styrker, stimulerer, utfordrer. Det krever også noe, det kan være svært triggende å være i relasjoner. Det er også derfor


det er en stor grad av avoidance (unnvikelse) i budskapet om at vi kun trenger oss selv. Dersom vi kun lener oss på oss selv, og lar være å slippe noen inn, så unngår vi også utfordringen det er å bli trigget. Vi møter oss selv i andre, det kan potensielt kreve en del av oss å se og forholde oss til dette. Andre menneskers “greier” betyr bevegelse i oss selv. Dersom vi dropper relasjoner, så trenger vi ikke bli utfordret. Men da dropper vi samtidig også den største og viktigste muligheten til både vekst og healing.


  • Det er okei, og sunt, å trenge andre mennesker.

  • Det er okei, og sunt, å ha behov som innebærer andre.

  • Det er okei, og sunt, å ville ha nærhet og intimitet.


Det å trenge noe fra andre kan selvsagt bikke over til å bli usunt, og en kan definitivt søke noe fra andre på en måte som gagner hverken oss eller dem. Vår indre oppgave er å lære å observere og skille ut når vi handler fra den usunne formen for “neediness”. Dette kan komme til uttrykk som grenseløshet, manipulasjon, klamring, ansvarsfraskrivelse, m.m. Vi har også en oppgave i å se innover i oss selv på hvordan vi reagerer og responderer når andre mennesker uttrykker at de trenger oss. Er vi åpne for å slippe folk inn? Stenger vi ute? Opplever vi andres menneskelige behov som klenging? Har vi for svake grenser og tar for mye ansvar for andre? Slipper vi folk inn der vi kanskje egentlig skulle sagt nei?


Spør deg selv:


  • Hvem er jeg i relasjon til andre; stenger jeg folk ute eller slipper jeg inn?

  • Hvis jeg er dønn ærlig med meg selv; er mitt behov for nærhet og intimitet tilfredsstilt?

  • Har jeg dype connections?

  • Er jeg ensom? I hvor stor grad?

  • Hvilke endringer trenger jeg å gjøre med tanke på å være relasjonelt tilfredsstilt?


Dersom du ønsker hjelp og støtte i å se nærmere på svarene som kom opp for deg, så er jeg tilgjengelig for 1:1 coaching og veiledning. Du finner mer informasjon på nettisden, eller ved å maile meg: contact@idablichfeldt.com
21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page