top of page

Skyggearbeid: Å bringe skyggene frem i lyset

Skyggearbeid handler om å bringe frem i lyset, det som til nå har ligget i skyggen. Men hvorfor er det viktig? Hvordan påvirker det livet vårt å leve med ubevisste sider?


Den kjente psykologen Carl Jung forklarte at skyggene våre består av de ubevisste sidene i oss: det vi ikke vil anerkjenne i oss selv, det vi har skjøvet vekk eller aldri latt komme til overflaten.


Hvorfor er det så viktig å bli bevisst disse sidene? Det at vi ikke ser at de er der, betyr ikke at de ikke fortsatt påvirker oss, relasjonene våre og livet vårt forøvrig.


Dypt undertrykket behov for kjærlighet kan komme til uttrykk som needy-ness og usunn klenging, som bidrar til å gang på skyve vekk den potensielle partneren. Den kunstneriske og uttrykksfylle siden som ble lagt til side, for å oppfylle rollen som den idrettsutøveren familien ønsket seg, kan skape en følelse av noe som mangler i vår voksne liv. Som at noe kjennes ukomplett og hverdagen altfor trist. Den sterke følelsen av ensomhet som har blitt skjøvet ned og vekk hele livet kan bidra til pågående alkoholavhengighet. Og samtidig klør vi oss i hodet og lurer på hvorfor ikke vi bare kan "ta oss sammen og forandre oss"?


Grunnen til at vi har valgt, ubevisst, å undertrykke disse sidene handler om selvbevarelse. Også kalt overlevelsesmekanisme. På en eller annen måte opplevde vi at disse sidene av oss ikke ville blitt akseptert, at det ville fratatt oss trygghet i form av kjærlighet og anerkjennelse. Vi opplevde kanskje at andre egenskaper var høyere verdsatt, slik som idrettsutøvelse fremfor kunstneriskhet, eller "flink pike" fremfor høy stemme og vilter lek.


Et eksempel er et hjem der uttrykk for sinne og frustrasjon ikke er tillatt og blir slått ned på. I et slikt hjem vil et barn ofte “slå av” følelsen og undergrave dette uttrykket, og heller spille ut rollen som snill og stille (andre barn kan velge det motsatte, dette er person- og kontekstavhengig). Sinnet blir liggende undertrykt, men likevel latent og boblende. Sannsynligheten er stor for at sinne vil finne veien ut på andre måter. Senere i livet kan dette komme til syne som passiv aggressivitet, avhengigheter, eller ofte blir internalisert (vendt innover mot personen selv) i form av f.eks selvhat og selvskading. Ellers som plutselige og ukontrollerte eksplosive raserianfall. Det er et uendelig antall eksempler.


Det som gjør noe til en skygge er at vi hittil ikke har sett og tatt eierskap til disse undertrykte sidene. En annen måte å si dette på, er blind spots. Det jeg ikke vet at jeg ikke vet om meg selv. Skyggesider er ofte beskrevet som såkalte negative trekk, men det kan faktisk også være undertrykte positive sider! Kanskje var uttrykk for engasjement, glede, iver og lekenhet ikke velkomment, og man begrave disse sidene og dempet seg. Dette handler om å passe inn i “flokken” (første omsorgspersoner og familie, og etterhvert også det utvidete nærmiljøet slik som vennegruppe, skole og så i samfunnet forøvrig).


Skyggearbeid, shadow work, er en fellesbetenglese på en stor kategori av ulike måter å jobbe med seg selv på. Dette kan gjøres med en behandler, alene, eller med andre mennesker man har tillit til. Fellesnevneren er å bli bevisst på det som hittil har vært ubevisst. Det finnes mange teknikker og fremgangsmåter. Det kan være alt fra dagbokskriving der en kommer i kontakt med dypere og mer underliggende sider av seg selv, øvelser der en utforsker følelser og sensasjoner, å bli speilet av en annen på hvordan andre opplever deg, gestaltterapi og psykoanalyse, parts work (se f.eks Teal Swan) og mye, mye mer.


Målet er å lære å bruke det vi oppdager om oss selv i skygge-arbeidet, til å bli enda mer fullt og helt oss selv, fremfor å fortsette å leve ut en slags karikatur på det vi har lært at andre ønsker fra oss. Å reparere og integrere der det trengs, lære å bli autentiske, skrive om gamle mønstre som ikke lenger tjener oss, og begynne å skape livet vårt ut i fra vår innerste kjerne, essens og sannhet.


Og aller mest: bringe frem i lyset det som til nå har ligget i skyggen.38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page